Grupa manometara Refco BM2-3-DS-R290 s crijevima+ PVC kofer

Ziffer des Produktes: 13001158

Produkt- Beschreibung

Grupa manometara sa skalom za freon R290, kuka, 3 priključka 1/4" SAE plavi, crveni i žuti, dužina 90 cm, u plastičnom kovčegu.

Technische Daten

 


Ihr Warenkorb ist leer.

Öffne den Warenkorb