Enter Title

Climaveneta kazetni ventilokonvketor tip XHDU za ugradnju u spušteni strop, za dvocijevne i četverocijevne sustave.

Kazetni ventilokonvektori Climaveneta su dostupni u 4 izvedbe:

XHDE 2T - s jednorednim izmjenjivačem i daljinskim upravljačem za dvocijevni sustav
XHDU 2T - s jednorednim izmjenjivačem za dvocijevni sustav
XHDU 4T - s dvorednim izmjenjivačem za četverocijevni sustav
XHDU-R 2T - s jednorednim izmjenjivačem i grijačem za dvocijevni sustav

Značajke ovih ventilokonvektora su visoka učinkovitost, nizak pad tlaka, minimalna buka i gubitak topline zahvaljujući polietilenskoj izolaciji zatvorenih ćelija, mogućnost dobave svježeg zraka, distribucija zraka u 4 smjera, pumpa za odvod kondenzata (max. 650mm).

XHDU ventilokonvektori posjeduju certifikat Eurovent.

Vanjske jedinice

Raspon kapaciteta:

XHDU 2T i XHDU-R 2T:
hlađenje 2,68-11,1 kW pri max. brzini (temp. vode 7/12°C)
grijanje   3,35-14,0 kW pri max. brzini (temp. vode 50/12°C)

XHDU 4T:
hlađenje 2,70-8,89 kW pri max. brzini (temp. vode 7/12°C)
grijanje   3,34-12,68 kW pri max. brzini (temp. vode 70/60°C)

XHDE 2T:
hlađenje 2,33-8,89 kW pri max. brzini (temp. vode 7/12°C)
grijanje   3,03-12,7 kW pri max. brzini (temp. vode 50/12°C)

Climaveneta kazetni ventilokonvketor tip XHDU za ugradnju u spušteni strop, za dvocijevne i četverocijevne sustave.

Kazetni ventilokonvektori Climaveneta su dostupni u 4 izvedbe:

XHDE 2T - s jednorednim izmjenjivačem i daljinskim upravljačem za dvocijevni sustav
XHDU 2T - s jednorednim izmjenjivačem za dvocijevni sustav
XHDU 4T - s dvorednim izmjenjivačem za četverocijevni sustav
XHDU-R 2T - s jednorednim izmjenjivačem i grijačem za dvocijevni sustav

Značajke ovih ventilokonvektora su visoka učinkovitost, nizak pad tlaka, minimalna buka i gubitak topline zahvaljujući polietilenskoj izolaciji zatvorenih ćelija, mogućnost dobave svježeg zraka, distribucija zraka u 4 smjera, pumpa za odvod kondenzata (max. 650mm).

XHDU ventilokonvektori posjeduju certifikat Eurovent.

Vanjske jedinice

Raspon kapaciteta:

XHDU 2T i XHDU-R 2T:
hlađenje 2,68-11,1 kW pri max. brzini (temp. vode 7/12°C)
grijanje   3,35-14,0 kW pri max. brzini (temp. vode 50/12°C)

XHDU 4T:
hlađenje 2,70-8,89 kW pri max. brzini (temp. vode 7/12°C)
grijanje   3,34-12,68 kW pri max. brzini (temp. vode 70/60°C)

XHDE 2T:
hlađenje 2,33-8,89 kW pri max. brzini (temp. vode 7/12°C)
grijanje   3,03-12,7 kW pri max. brzini (temp. vode 50/12°C)

Climaveneta

 


Ihr Warenkorb ist leer.

Öffne den Warenkorb