Text/HTML

Kanalni ventilokonvektori

Vanjske jedinice

Climaveneta kanalni ventilokonvektor tip HWD za horizontalnu i vertikalnu ugradnju s mogućnošću podešavanja smjera strujanja zraka što ga čini vrlo prilagodljivim svakom tipu instalacije.

Raspon kapaciteta:

hlađenje 16,8-29,8 kW (temp. vode 7/12°C)
grijanje 34,6-60,4 kW (temp. vode 45/40°C)

 

 

Kanalni ventilokonvektori

Vanjske jedinice

Climaveneta kanalni ventilokonvektor tip HWD za horizontalnu i vertikalnu ugradnju s mogućnošću podešavanja smjera strujanja zraka što ga čini vrlo prilagodljivim svakom tipu instalacije.

Raspon kapaciteta:

hlađenje 16,8-29,8 kW (temp. vode 7/12°C)
grijanje 34,6-60,4 kW (temp. vode 45/40°C)

 

 

Climaveneta

 


Ihr Warenkorb ist leer.

Öffne den Warenkorb